عنوان:صفا دارو (داروخانه آنلاین)
وب‌سایت:https://safadaroo.com
پیش فاکتور
تلفن:01732222263
آدرس: گرگان – خیابان پاسداران – روبروی پارک شهر – جنب پاساژ برلیان
گیرنده: - - -
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب